Marthahaugen

profilbilde

Marthahaugen Gård er en økologisk gård i hjertet av Vesterålen med villsau som hovedgeskjeft.
Vi har en egen restaurant hvor du kan nyte retter basert på det gården kan gi oss.
“Fra jord til bord” og kortreist mat er vår filosofi. Vi har også en liten gårdshandel hvor vi selger
egne og andres produkter og der åpner vi i tillegg kafe i sesongene.

Med historie i vegger og i jord rundt oss, ville vi drive gården så skånsomt som mulig. Derfor ble økologisk drift et naturlig valg. I 1988 overtok vi Marthahaugen Gård. Fra 1997 valgte vi å drive økologisk og introdusere gården for villsaudrift.
Marthas Stuer er vår gårdsrestaurant hvor du kan ha magiske kvelder med venner, familie eller kollegaer.

Gårdens historie

Marthahaugen Gård er Marthahaugen gård ble bygget i 1901. Det var opprinnelig en større gård som ble delt mellom to brødre.

Tømmeret i våningshuset er ikke hvilket som helst tømmer. Det kom nemlig fra den gamle kirka på Sortland som ble revet i 1901. Dette kirketømmeret skal opprinnelig ha blitt hugget i Forfjorden på Hinnøya på slutten av 1600- tallet! Vi er stolte over at det gamle tømmeret i våningshuset er like intakt i dag som da det ble bygget.

1959 ble gården kjøpt av Mayas foreldre, Peder og Gunvor Daljord. I 1988 overtok vi Marthahaugen Gård. Fra 1997 valgte vi å drive økologisk og introdusere gården for villsaudrift og birøkt.

Hva betyr logoen vår?

Som symbol i logoen har vi valgt livshjulet med solkorset av flere grunner. Det representerer årets og livets syklus som er nær forbundet med økologisk tankegang og måte å drive jordbruk. Det har ingen begynnelse og ingen ende, korset i midten symboliserer de fire årstidene, menneskets liv m.m. Mayas bestemor på farsiden, Viktoria, drev med rein og helt opp til 1950 melket hun simlene gjennom hele sommeren.

Vi har i vår familie en gammel osteform som bestemor oppbevarte osten som hun ystet av reinmelka i. Inni osteforma finner vi dette symbolet, og for oss blir det enda helligere og viktigere å bruke det i gårdens “bu-merke”.

Livshjulet står for positiv forandring. Noe vi på Marthahaugen håper vi kan inspirere alle våre gjester til.

Med vennlig hilsen
Vertskapet på Marthahaugen,
Maya Daljord og Roger Endresen